Cecchini raport

(Photo: European Commission)

Nimetatud majandusteadlase järgi, kes avaldas 16 köidet prognoose siseturu kohta enne aastat 1987.

Prognoosid põhinesid küsimustel, mis esitati 16,000 firmale.