EPP-ED grupp

European Peoples Party Congress in Berlin January 2001 (Photo: EPP)

Euroopa rahvaerakonna, kristlike demokraatide ja Euroopa demokraatide grupp EL-i Parlamendis. Suur jõud Euroopa Liidus.

See tuleneb 1950-ndatel alguse saanud traditsioonist, mille eesmärgiks oli föderaalse Euroopa loomine. Traditsiooni algatasid Schuman_Robert, Konrad Adenauer ja Alcide de Gasperi.

Seda gruppi juhib Pöttering_Hans-Gert, kes on grupi suurima osa Saksa CDU liige.

Lingid

http://www.epp-ed.org