Teenuste pakkumise vabadus

Every EU citizen may freely provide services throughout the EU (Photo: www.bytemonk.com/solutions.html)

Iga EL-i kodanik võiba vabalt pakkuda teenuseid kogu EL-is ilma rahvusel põhineva diskrimineerimiseta.

Lingid

Vaata nelja_vabadust.