Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe, GATT

WTO Headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

ÜRO organ, mis loodi aastal 1948. Eesmärk oli edendada kaubandust ja julgustada vabakaubandust ja tariifide alandamist. GATT-il oli 110 liiget, kui ta nimetati ümber Maaima kaubanduse organisatsiooniks (WTO) 1995. aastal.

Märkused

EL peab läbirääkimisi liikmesriikide kaubandusküsimuste üle.

Lingid

http://www.ciesin.org/TG/PI/TRADE/gatt.html