Ühendamine

Kompromiss, mida kasutatakse sageli läbirääkimistel, mille kohaselt loobutakse úhest nõudmisest kuid saadakse vastutasuks teine. Nende kahe nóudmise vahel puudub igasugune seos.

Märkmed

EL läheb kompromissidele, eriti asjades mis puudutavad Ministrite Nõukogu seadusandlikkust. Kompromissid saavutatakse seostades erinevaid teemasid ja koondades nad pakettlahendustesse.