Hääletamine EL-i komisjonis

(Photo: Notat)

Vajalik on komisjoni liikmete absoluutne häälteenamus (11 liiget kahekümnest) enne EL-i laienemist.