Ühendatud leping

Ühendatud leping koondab mitmete erinevate lepete sisu ühe leppe nime alla. 1967. aastal loodi Euroopa Söe ja Metalli Ühing, Euratom ning Euroopa Majandusliit moodustasid ühised institutsioonid tänu 1965 aasta Liitumislepingule.

Lingid

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc112.htm