Pariisi lepe

Mustand aastast 1951, jõustus aastal 1952 kui Euroopa söe- ja teraseühenduse (ECSC) juriidiline alus. Aegus juulis 2002.

Lingid

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm