Bosnia-Hertsegoviina

Bosnia and Herzegovina (Photo: www.ec.europa.eu)

Üks viiest varasemasse Jugoslaaviasse kuulunud riigist. Alates 1992. aastast iseseisev riik. Rahvaarv 3, 483 miljonit, pindala 51 200 km².

Stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni protsessiga alustati 1999. aastast, see vóib viia omakorda Liitumis- ja stabilisatsioonileppeni. Feira Euroopa Nõukogu teatas 2000. aastal, et kõik riigid, mis on haaratud stabilisatsiooni ja liitumisprotsessi on potentsiaalsed liidu liikmed.

Kopenhaageni tippkohtumisel 2002. aasta detsembris otsusati, et Euroopa Liit võtab alates 1. jaanuarist 2003 ÜROlt üle politseinikurolli Bosnia-Hertsegoviinas. Sellest operatsioonist võtavad lisaks liikmesriikidele osa ka 18 teist riiki. Bosina-Hertsegoviinale on tagatud erandlikud kaubandustingimused, kuigi loomade ja loomatoodete import on ajutiselt katkestatud.

Märkmed

2003. aasta jaanuaris kutsuti Bosnia-Hertesegoviina Kreeka eesistumise ajal liitumisläbirääkimistele Euroopa Liiduga. Thessaloniki tippkohtumisel 2003. aasta juunis nóustusid Euroopa Liidu liidrid, et tulevikus Balkani riigid liituvad EL-iga.

Lingid

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bk.html