Ühine sotsiaalne vastutus

Komisjon on koostanud Rohelise_raamatu ühise sotsiaalse vastutuse kohta. See on praegu arutluse all.