Eelarve diststipliin

Official Journal of the European Union (Photo: EU Commission)

EL-i eelarve ei tohi ületada institutsioonide vahel kokkulepitud finantsperspektiive . Lepe Euroopa Komisjoni, Nõukogu ja Parlamenid vahel on sólmitud artikli 270 TEC alusel.