Uurimiskomisjon

European Parliament (Photo: EP)

EL-i Parlament võib luua uurimiskomisjoni, et uurida väidetavaid väärtegusid EL-is. Vajalik on 25 % EL-i Parlamendi liikmete allkirjad ja lihthäälteenamus istungitel (pleenumil).

Lingid

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/9703/p106010.htm