Ühisturg

(Photo: Lis Lak)

Euroopa majanduse ühenduse (EEC) algne nimetus. Loodi Rooma leppega aastal 1958.

Lingid

Vaata ka siseturgu.