Ühine transpordipoliitika

(Photo: Notat)

Rooma lepe nägi ette ühist transpordipoliitikat, kuid see on ainult osaliselt vastu võetud.

Luxemburgi kohus on kasutanud leppes üldiseid põhimõtteid, et luua vaba konkurents transpordi valdkonnas. Viimastel aastatel on tekkinud direktiivid erinevate transpordi tüüpide kohta (näiteks teed ja raudtee).

Veebruaris 2003 tegi EL-i Parlament laiaulatusliku otsuse transpordipoliitika kohta.

Lingid

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_5_1_en.htm