Aarhusi konventsioon

(Photo: UN Environment Programme)

Rahvusvaheline lepe, mis ühendab keskkonna-ja inimõigusi.

Antud lepe on Euroopa Liidu poolt ratifitseeritud ning lubab kodanikele ligipääsu informatsioonile, õigust osaleda otsuste tegemises ja ligipääsu õigusaktidele keskkonnaküsimustes.

Märkused

Lingid

http://www.unece.org/env/pp/