Ühenduse meetod

Seda väljendit kasutatakse sageli selleks, et iseloomustada tavalist EL-i otsuste tegemise protsessi, mis erineb tavalistest rahvusvahelistest, valitsustevahelisest otsustest.

Ühenduse meetod põhineb otsustel, mis on saavutatud liikmesriikide valitsuste vahel. Need ei pea alati olema ühehäälsed. Individuaalsed riigid peavad seega vastu võtma otsuseid, mille vastu nemad hääletasid. See supranatsionaalne otsuste tegemine põhineb EL-i komisjoni ettepanekul, mille kiitis heaks nõukogu kvalifitseeritud_häälteenamus . Traditsiooniline rahvusvaheline koostöö eeldab tavaliselt ühehäälsust osavõtvate riikide vahel.