Kvalifitseeritud häälteenamuse hääletus, QMV

Lihthäälteenamuseks on vajalik 50% antud häältest.

Liikmete_absoluutseks_häälteenamuseks on vaja enam kui 50 % kõikidest liikmetest. Hääletajate arv ei ole oluline.

Kvalifitseeritud häälteenamuse hääletuseks on Ministrite nõukogus vaja 62 häält (kokku 87 häält).

Liikmesriikide hääli kaalutakse.

Märkused

Tavaliselt on valimisprotseduuris igal liikmel üks hääl.

Kvalifitseeritud häälteenamus on kõige tavalisem hääletusmeetod EL-i Ministrite nõukogus.

Tulevik

Laienenud EL-is (aastal 2004), kuhu kuulub 25 riiki, võib kvalifitseeritud häälteenamus olla 232 häält (kokku 321 häält).

Aastast 2007, kui El-is on 27 riiki, võib häälteenamus olla 258 häält (kokku 345 häält).

Lingid

Vaata hääletamist_nõukogus