Liikmete absoluutne häälteenamus

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

Enamasti võtab EL-i Parlament otsuse vastu hääletusest osa võtvate liikmete lihthäälteenamusega. Erandjuhtudel (näiteks ühisotsuse, eelarve küsimuste ja EL-i laienemise nõusoleku andmise puhul) otsustab absoluutne häälteenamus. See on enamus kõigist liikmetest, olenemata sellest, kas nad on kohal või mitte.

Kuni 1. maini 2004 on absoluutseks häälteenamuseks vaja 314 häält (kokku 626 häält).

Märkused

Tulevik

Peale EL-i esimest laienemist valimisperioodil 2004-2009, võib suureneda häälte arv, mida on vaja absoluutseks häälteenamuseks. See võib kasvada 367-ni (kokku 731 häält).

Lingid

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm