Lihthäälteenamus

Lihthäälteenamuseks on vajalik enamus antud häältest.

Absoluutseks häälteenamuseks on vaja enam kui 50 % kõikidest liikmetest. Hääletajate arv pole oluline.

Kvalifitseeritud_häälteenamuse hääletuseks on vaja kahte kolmandikku häältest või 71.26% nagu nõukogus (62 häält vajalik, kokku 87 häält).

Märkused

Tavaliselt otsustab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamuse häältustega.

EL-i komisjon otsustab alati komisjoni liikmete absoluutse häälteenamusega. See tähendab, et vähemalt 11 liiget kahekümnest peavad nõus olema (enne laienemist).