Ühisotsus

The Council building (Photo: European Commission)

Ühisotsus on see kui EL-i Parlament ja nõukogu otsustavad ühiselt (artikkel 251 TEC). Protseduuri kutsutakse “ühisotsuseks” või “leppimise protseduuriks”, sest see kaasab ka EL-i Parlamendi.

Protseduur

Märkused

EL-i Nõukogu ja Parlament otsustasid lõplikult 79 toimiku üle. 20 ettepanekut võeti vastu esimesel lugemisel, 40 teisel lugemisel ja 19 juhul loodi lepitamise komitee. 9 juhul võeti ühistekst vastu ilma aruteludeta. Keskkonna ja sotsiaalküsimustega seotud teemad vajasid arutelu.

Tulevik

Euroopa tuleviku konventsioon teeb konstitutsiooni mustandis ettepaneku, et see protseduur peaks muutuma üldiseks otsustuste tegemise meetodiks EL-i õigusaktide puhul. See tugevdaks EL-i Parlamendi rolli.

Lingid

Vaata ka lihtsustamisega tegelevat konventsiooni töögruppi.