Nõusoleku protseduur

European Parliament, Strasbourg (Photo: European Parliament)

EL-i Parlament peab heaks kiitma tähtsad rahvusvahelised lepped ja EL-i laienemise nn nõusoleku protseduuriga.

Vaata lepped_kolmandate_riikidega ja assotsiatsioonileppeid.

Uue liikmesriigi ühinemine eeldab EL-i Parlamendi liikmete absoluutset häälteenamust. 314 liiget (kokku 626) peab poolt hääletama, muidu lükatakse ettepanek tagasi.

Seda tutvustati Ühtse Euroopa seaduse raames aastal 1987.

Parlamendi liikmed saavad hääletada laienemise vastu kahte moodi: hääletades “Ei” või hoidudes hääletamisest.

Tulevik

EL-i Parlament soovib, et nõusoleku protseduur paigutataks ka leppe_muudatuste alla.