Hääletamine nõukogus

(Photo: Notat)

Otsuste tegemise reeglid nõuavad liikmesriikide absoluutset häälteenamust (8 viieteistkümnest enne laienemist), kuid seda kasutatkse harva.

Palju tavalisemad on ühehäälsus ja kvalifitseeritud_häälteenamus.

Kuni 1. maini 2004 on kvalifitseeritud häälteenamus 62 87st (vaata tabelit).

Blokeeriv vähemus on 26 häält.

Häälte kaalumine käib järgmiselt:

Belgia 5

Taani 3

Saksamaa 10

Kreeka 5

Hispaania 8

Prantsusmaa 10

Iirimaa 3

Itaalia 10

Luxemburg 2

Madalmaad 5

Austria 4

Portugal 5

Soome 3

Rootsi 4

Tulevik

Peale EL-i laienemist veel kümne riigi võrra, kaalutakse hääli järgmiselt:

Saksamaa 29

Suurbritannia 29

Prantsusmaa 29

Itaalia 29

Hispaania 27

Poola 27

Madalmaad 13

Kreeka 12

Tšehhi Vabariik 12

Belgia 12

Ungari 12

Portugal 12

Rootsi 10

Austria 10

Slovakkia 7

Taani 7

Soome 7

Iirimaa 7

Leedu 7

Läti 4

Sloveenia 4

Eesti 4

Küpros 4

Luxemburg 4

Malta 3

KOKKU 321