Agentuurid

From Stockholm to Crete and from Lisbon to Warsaw, 29 agencies provide service, information and know-how to the people of the European Union and beyond. The agencies work within many different fields such as environment, food safety, transportation, trade marks, education, or fundamental rights. (Photo: www.bookshop.europa.eu)

EL saab asutada erinevaid agentuure, mis tegelevad erinevate teemadega. Järgmisi agentuure juhib nüüd EL:

- CdT: Euroopa Liidu üksuste tõlkekskus (Luxemburg):

http://www.cdt.eu.int

- CEDEFOP: Euroopa Kutseõppe arenduskeskus (Kreeka):

http://www.cedefop.eu.int

- CVPO Ühenduse sordiamet (Prantsusmaa):

http://www.cpvo.eu.int

- EAR Euroopa Rekonstruktsiooni agentuur (Kreeka):

http://www.ear.eu.int

- EASA Euroopa lennuohutuse agentuur

http://europa.eu.int/agencies/easa/index_en.htm

- EEA Euroopa keskkonna agentuur (Taani):

http://www.eea.eu.int

- EFSA Euroopa toiduohutuse spetsialist ajutine kontor Brüsselis (Belgia):

http://www.efsa.eu.int/

- EMCDA Euroopa Uimasti- ja narkomaaniaseire keskus (Portugal):

http://www.emcdda.org

- EMEA Euroopa meditsiiniproduktide hindamise agentuur(Suurbritannia):

http://www.emea.eu.int

- EMSA Euroopa mereohutuse agentuur:

http://europa.eu.int/agencies/emsa/index_en.htm

- ETF Euroopa väljaõppe sihtasutus (Itaalia):

http://www.etf.eu.int

- EUMC Euroopa rassismi ja ksenofoobia jälgimise keskus (Austria):

http://www.eumc.eu.int ja http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

- EUROFOND Euroopa elamis- ja töötingimuste parandamise sihtasutus (Iirimaa):

http://www.eurofound.eu.int

- OHIM Siseturu harmoniseerimise talitus (Hispaania):

http://oami.eu.int


- OSHA Euroopa tööohutuse ja -tervise agentuur (Hispaania):

http://europe.osha.eu.int ja http://agency.osha.eu.int/

Agentuuride üldiste tutvustuste jaoks vaata:

http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm