Lepituskomitee

Kaasotsustamise protseduuri all luuakse lepituskomitee juhuks, kui nõukogu ei nõustu Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutega.

Komitee koosneb 15 liikmesriikide esindajast ja 15 Euroopa Parlamendi esindajast.

Enamus olulisi läbirääkimisi toimub nn kolmepoolsete kohtumistena nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel.

Märkused

Tulevik

Konvendi lihtsustamise  töögrupp väljendas kartust, et laienenud Euroopa Liidus saab lepituskomitees olema liiga palju esindajaid ning tegi ettepaneku esindajate arvu vähendada.

Seda ettepaneku kritiseeriti, sest see tähendaks, et paljud rahvusriigid jääksid esindamata lõplike seadusandlike otsuste tegemisel lepituskomitees suletud uste taga.