Agenda 2000

(Photo: European Commission)

Agenda 2000 on EL-i komisjoni mustand aastast 1997 ja hõlmab kulutusi enne ja pärast laienemist (perioodil 2000 kuni 2006). Sellega nõustuti Berliini tippkohtumisel aastal 1999.

Neid arve suurendati vähesel määral Kopenhaageni tippkohtumisel detsembris 2002. Sõlmiti ka lõplik ühinemisleping.