D'Hondt system / Rolling D'Hondt

Matemaatiline meetod. Sai nime oma leiutaja, Belgia poliitika teadlase järgi.

Seda kasutatakse, et arvutada palju kohti iga poliitiline partei saab valimistel põhinedes proportsionaalsel esindussüsteemil. Kohad jaotatakse vastavalt saadud häältearvule.

See süsteem annab eelise suurematele parteidele. 30 % hääli võib tagada enamuse, kuid 10 % hääli ei pruugi olla piisav, et üldse kohti saada.

Märkused