Deklaratsioonid

Sõnastused, mis lisatakse lepetele, kuid mis ei ole iseseisvalt juriidiliselt siduvad. Nad võivad aidata mõista juriidiliselt siduvate artiklite tähendust.

Kui kõik liikmesriigid nõustuvad, siis on deklaratsioonid ühised poliitilisd seisukohad.

Märkused