Protokoll

Protokoll on juriidiline tekst, mis lisatakse tavaliselt leppele, et seletada lahti kindlat teemat.

Leppe protokollil on sama juriidiline staatus nagu leppel endal, kui see on liikmesriikide poolt ratifitseeritud.

Deklaratsioonid, mis on lepetele lisatud, ei ole juriidiliselt siduvad ja neid ei vaadata osana leppest. Nad võivad omada teatavat poliitilist väärtust.