Delegeeritud õigusaktid

Seadusandjad võivad anda Euroopa Komisjonile õiguse täiendada või muuta – mis tähendab otsustada – teatud ebaolulisi EL õiguse või raamõiguse elemente.

See kontseptsioon on sisse viidud ka põhiseaduslikku lepingusse vastavalt konvendi ettepanekutele. Vt. artikkel I-35 delegeeritud määruste kohta.

Märkused

Kui komisjon kasutab delegeeritud õigusi vääralt, võib komisjoni tagasi kutsuda nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega või Euroopa Parlamendi absoluutse häälteenamusega, vt. artikkel I-35.