Demograafia kriis

(Photo: Notat)

Euroopa rahvastik vananeb. EL-i riikide vajadus tööliste sissetoomiseks aina suureneb. Sellest tulenevalt on probleemid ka tulevaste pensionite rahastamisega. Seda probleemi kajastavad EL-i komisjoni dokumendid ja poliitilised teadaanded.