Otsene mõju

Otsene mõju tähendab seda, et rahvusvahelist reeglit ei pea muutma riiklikuks seaduseks, et ta kehtiv oleks. Teda saab otseselt rakendada riigi kodanikele.

EL-i regulatsioonid on alati otseselt rakendatavad. EL-i kohus Luxemburgis on andnud sama õiguse ka osadele lepete artiklitele ja direktiividele. Nad on seega juriidiliselt siduvad EL-i kodanikele, kuigi neid ei ole ametlikult riiklikul tasandil vastu võetud.

See on teoks saanud olenemata sellest, et need, kes lepped koostasid või vastu võtsid ei näinud seda arengut ette. Vimmane asjaolu on peamiseks näiteks sellest, kuidas EL-i kohus on olnud oluliseks teguriks integratsiooni süvendamisel, EL-i kompetentsi suurendamisel kaugemale nägemusest, mida kujutasid ette leppe algsed koostajad.

See on näide juriidilisest aktiivsusest või pretsedendiõigusest.

Lingid

Vaata ka kohut.