Peadirektsioon

EU Commission DG (Photo: thesetides.com)

EL-i komisjon on jaotatud peadirektsioonideks. Neid juhivad peadirektorid, kes on komisjoni liikmete vastutuse all. Kõik tegelevad spetsiifilise poliitika valdkonnaga.

Märkused