Põhiseaduse projekt

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

Konvent valmistas ette põhiseaduse projekti, mis vahetab välja olemasolevad Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduste asutamislepingud. Põhiseaduse projekti esitas riigipeadele ja valitsusjuhtidele Giscard d´Estaing  Thessaloniki tippkohtumisel Kreekas 20. juunil 2003.a.

Põhiseadusliku lepingu projekt koosneb neljast osast:

I osa: Euroopa Liidu eesmärgid, väärtused, institutsioonid, pädevus, finantsküsimused jne.

II osa: Põhiõiguste harta

III osa: EL lepingu ja EÜ asutamislepingute koondtekst ja muudatused

IV osa: Lõppsätted.

Tulevik

Valitsustevaheline konverents hakkab põhiseaduse projekti arutama alates oktoobrist 2003. a.

Kui kõik liikmesriigid ja liituvad riigid kirjutavad põhiseadusele alla, peavad selle ratifitseerima rahvusparlamendid või heaks kiitma rahvahääletused. Põhiseadus jõustub tõenäoliselt 2006. aastal.

Lingid

http://www.bonde.com
http://www.euobserver.com/inde......ction=view&article_id=1822