Majanduslikud soovitused

(Photo: ECB)

Igal aastal annab EL välja “soovitused” majanduspoliitika kohta, mille liikmesriigid peaksid vastu võtma.

Soovitused ei ole juriidiliselt siduvad.

Märkused

Need on kontrastiks EMU juriidiliselt siduvatele reeglitele. Liikmesriike on võimalik trahvida kui nad rikuvad Stabiilsus-ja_kasvupakti kriteeriumeid.