ECU

(Photo: EUobserver.dk)

Euroopa rahaühik.

Euroopa rahaühik põhineb erinevatel rahvusvääringutel ja seda kasutati Euroopa rahasüsteemi (EMS) raames alates 1969. aastast. Iga valuuta kaal “korvis” fikseeriti protsendina koos iga maa panusega EL-i rahvusliku kogutoodanguga ja sisekaubandusega.

EMS oli samm enne ühtse raha (euro) asutamist.

Euroopa rahaühikut kasutati EL-i eelarves kuni 1. jaanuarini 1999, kui võeti kasutusele euro. Euro sai Euroopa rahaühikuga sama väärtuse.

Märkused

Maastrichti leppega anti akronüüm “ECU” ühtse_rahana žestina Prantsusmaale. Prantsuse kuldmündi nimi oli keskajal ècu. ECU nimetati ümber euroks tulles vastu Saksamaa soovidele.