eHealth

(Photo: European Commission)

Komisjon on algatanud kõnelused tervisega seotud kodulehekülgede standartite üle.