Laienemine

The 2004 celebrations in Brussels marking the enlargement of the EU. (Photo: European Commission)

Algne Euroopa majandusühendus (EEC) koosnes Saksamaast, Prantsusmaast, Itaaliast, Belgiast, Madalmaadest ja Luxemburgist. Ta laienes järgnevalt:

Riik Kandideeris Ühines

Iirimaa 1961 1973

Suurbritannia 1961 1973

Taani 1961 1973

Kreeka 1975 1981

Portugal 1977 1986

Hispaania 1977 1986

Austria 1989 1995

Rootsi 1991 1995

Soome 1992 1995

Tulevik

Mais 2003 muutuvad need 10 ühinevat riiki vaatlejateks ja osalevad seega nõukogu kohtumistel. Nende rahvusparlamentide esindajad osalevad EL-i Parlamendi töös.

Veebruaris 2003 nägi EL-i Parlamenti külastanud Norra delegatsioon ette uut referendumit peale järgmisi parlamendivalimisi aastal 2005.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html