Õhutransport

(Photo: European Commission)

EL tahab reguleerida osa õhutranspordist. Ta kavatseb asutada iseseisva Euroopa lennuohutuse agentuuri ja ühised reeglid tsiviillennunduse turvalisuse tagamiseks. Esialgsed reeglid on koostatud juhtumite jälgimiseks ja kompenseerimiseks, vastutuste kohta õnnetustes, lennujaamade sobiva paigutuse, lennundussektori kindlustuse, müra taseme ja ebaausa hinnapoliitika kohta.

Aastal 2002 kuulutas EL-i kohus õigusetuks kahepoolsed (üks ühele) lepped liikmesriikide ja USA vahel. Nõudis, et EL asutaks ühised lepped kolmandate riikidega.

Tulevik

EL-i komisjon tahab asutada “ühte Euroopa taevast”.

Lingid

Vaata ka Eurocontroli