Albaania

Map of Albania (Photo: European Comission)

Albaania rahvaarv on umbes 3 miljonit ja pindala 29,000 km².

Tal on olnud kaubanduse ja koostöö lepe EL-iga aastast 1992.

Stabiliseerimise ja assotsiatiooni protsess (SAP) algas aastal 1999, kuid see ei ole viinud veel leppeni.

Märkused

Albaania ei ole veel EL-i kandidaatriik kuid koos teiste Lääne-Balkani riikidega on EL-i juhid ja EL-i Komisjon kutsunud ta taotlema EL-i liikmestaatust tulevikus.

Thessaloniki tippkohtumisel juunis 2003 olid EL-i juhid selgesõnalised, et Lääne-Balkani riigid liituvad lõpuks EL-iga.

Lingid

http://travel.state.gov/albania.html