Vahetu Euroopa

(Photo: http://europa.eu.int/europedirect/index_en.htm)

EL-i komisjoni kampaania aastast 1998, mille eesmärk oli muuta kodanikke teadlikumaks oma õigustest seoses EL-i õigusega vaba liikumise, kodakondsuse, jne kohta. Komisjon on loonud tasuta teenuse EL-i kohta informatsiooni saamiseks. Tasuta telefoni number on: 00 800 6 7 8 9 10 11. Seda on lihtne meelde jätta.

Lingid

http://europa.eu.int/europadirect/en/index_en.html