Euroopa aatomienergia ühendus, EAEC või Euratom

(Photo: EU Commission)

Loodi koos ühisturuga samal ajal kui Rooma_lepe (1957) ja jõustus 1. jaanuaril 1958.

Euratom oli Euroopa aatomienergia ühenduse administratiivne agentuur, mis põhines Euroopa Aatomienergia leppel.

Lingid

Vaata ka energeetikat.

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm