Euroopa söe- ja teraseühendus, ECSC

Jean Monnet (Photo: European Commission)

Üks kolmest algsest Euroopa ühendusest. Teised olid Euroopa majanduslik ühendus (EEC) ja Euroopa aatomienergia ühendus (EAEC).

Algse ettepaneku tegi Prantsusmaa välisminister Robert Schuman 9. mail 1950. Seda päeva tuntakse nüüd Euroopa_päevana.

Loodi Pariisi leppega 1951. aastal ja eksisteeris alates 1952. aasta juulist. Tegevus lõppes juunis 2002.

Terase ja söe tagavarasid jagava supranatsionaalse ühenduse idee pärines Prantsuse konjaki kaupmehelt ja diplomaadilt Jean Monnelt.

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Beneluxi maade terase ja söe tagavarade administratsiooni ülemamet oli supranatsionaalse EL-i komisjoni eelkäija.

Selle parlamentaarne assamblee oli EL-i_Parlamendi eelkäija.