GALILEO

(Photo: European Commission)

Planeeritav EL- i satelliidi juhtimissüsteem, mis peaks konkurentsi pakkuma Ameerika GPS süsteemile. Peamine osa EL-i püüdlusest võtta üle Eurocontrol tagades uue põlvkonna lennuliikluse kontrollsüsteem.

Tähtis osa “Euroopa kaitse identiteedist”. Sõjalennukid ja praeguse põlvkonna “targad” pommid vajavad satelliitnavigatsioonile, mis annab edasi täpse iformatsiooni sihtpunkti kohta.

Olgugi, et GALILEO kopeerib USA süsteemi, mis on saadaval kasutajatele kogu maailmas, tahab EL ikkagi enda iseseisvat süsteemi, et vähendada sõltuvust USA-st.

Märkused

Euroopa kosmose agentuur (ESA) osaleb ka GALILEO arendamisel.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/dgs/......transport/galileo/index_en.htm