Kasvukoht, fauna ja floora

Forest in Notat (Photo: Notat)

1992. aasta direktiiv, mille eesmärk on looduse mitmekesisuse säilitamine EL-is. See direktiiv paneb paika loomakaitse piirkonnad.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/habdir.htm