Õigusaktide hierarhia

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Praegu on Euroopa Liidul kaks õigusaktide tasandit – põhilepingud ja nn sekundaarsed õigusaktid – määrused, direktiivid, otsused, soovitused ja arvamused.

Euroopa Parlament võttis 2002.a. detsembris vastu Bourlanges´- aruande EL õigusaktide hierarhia kohta.

Tulevik

Konvent arutas täiendavate kõrgema astme õigusaktide, sealhulgas "orgaaniliste seaduste" sisseviimist. Nende all mõeldakse meetmeid, mis jäävad asutamiselepingute, EL õiguse ja raamseaduse vahepeale, kuid seda ideed ei kiidetud heaks.

Vt. ka "delegeeritud õigusaktid".