Informatsioonipoliitika

The EU has over 1000 information centres world-wide (Photo: www.decoline.co.uk/privacy-policy)

EL-il on mitmed informatsiooniprogrammid ja nüüd on arutlusel informatsioonireform, mis hõlmab kõiki riigivõimuorganeid.

Igas liikmesriigis säilitavad nii komisjon kui ka EL-i Parlament esinduskontorid.

Märkused

EL-il on 784 infopunkti üle maailma.

Tulevik

Aastail 2003-2006 pannakse paika uus infoprogramm, mis maksab 267 eurot. Selle eesmärk on avalikkuse teavitamine EL-ist. Parandatud programmi nurgakivi on EL-i ametliku informatsiooni ümber panemine teise vormi, mis aitaks ligi pääseda erinevatele sihtgruppidele. Kogu informatsiooni kontrollib avaliku arvamuse testigrupp igas liikmesriigis, mis paneb informatsiooni paika vastavalt nende testide tulemustele.

Peamised põhimõtted, mida reklaamitakse, on jõukus, vabadus ja õiglus.

Ajakirjanike harimine on samuti lisatud informatsiooni strateegiasse.

Lingid

http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm