Informatsiooni protseduur

EU Commision (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Liikmesriigid peavad informeerima EL-i komisjoni enne riiklike seaduste algatamist, mis võivad mõjutada EL-i. Sageli peavad nad ootama nõusolekut enne nende alustamist.