Integratsiooni teooriad

European Integration (Photo: www.caspianweekly.org/main-subjects/european-...)

On olemas erinevaid teooriaid Euroopa integratsiooni kohta.

Kõige tuntum on funktsionalismi teooria. See teooria põhineb “üle voolamise” efektil ja näeb Euroopa integratsiooni igat sammu sellisena, et see toob kaasa nõudluse edasiste sammude astumiseks.