Institutsioonide vahelised lepped

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Komisjon, parlament ja nõukogu arendavad pool-konstitutsioonilist seadust, millega saavutatakse ühine lepe, mitte ei parandata olemasolevat lepet. Neid kutsutakse institutsioonide vahelisteks lepeteks, mis on siduvad lepingu sõlminud institutsioonidele.

EL-i Parlamendi õigus kontrollida EL-i eelarvet on arendatud just nii.

Nizza lepe lubab institutsioonide vahelist lepet ainult juhul kui kõik kolm institutsiooni võtavad osa. Nõukogu nõudis, et see peaks järgnema EL-i komisjoni ja EL-i Parlamendi leppele, mis puudutas ligipääsu salastatud dokumentidele.