Rahvusvaheline kohus, ICJ

(Photo: UN)

Rahvusvaheline kohus on peamine ÜRO juriidiline organ. See asub Haagis.

Alustas tööd 1946. aastal, kui ta vahetas välja püsiva rahvusvahelise kohtu. Kohus otsustab rahvusvahelisele õigusele tuginedes kohtuasjade üle, mille on sisse andnud ÜRO liikmesriigid.

Kohtu koosseisus on 15 kohtunikku, kes on erinevatest rahvustest.

Märkused

Aastal 2002 asutati ÜRO poolt rahvusvaheline_kriminaalkohus.

USA ei ole siiani tunnistanud rahvusvahelise kriminaalkohtu autoriteeti.

Lingid

http://www.icj-cij.org/